POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
15.04.2020 - 06.08.2020
Typ akce: Kulatý stůl

Ve dnech 15.04.2020 a 06.08.2020 se uskutečnila další oficiální jednání projektových partnerů projektu ATCZ190 Safebridge. Náplní jednání bylo nejen organizační zajištění projektu, ale zejména příprava akcí spojených s projektovými aktivitami.

Galerie