POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
31.10.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 31.10.2019 se ve Vídni konalo jednání s rakouskými a českými strategickými partnery. Během tohoto setkání byly disksutovány dílčí aktivity a výsledky projektu.

Galerie