POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.02.2020
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 21.02.2020 se ve Vídni uskutečnilo páté jednání s rakouskými strategickými partnery. Během jednání byly diskutovány dílčí aktivity a výsledky projektu s důrazem na obsah připravovaného školicího kurzu.

Galerie