POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
31.10.2019
Typ akce: Seminář

V rámci projektu "ATCZ190 Safebridge" se dne 31.10.2019 na Universität für Bodenkultur Wien uskutečnil 1. seminář k projektu "Advanced analysis of existing reinforced and pre-stressed concrete bridges: Nonlinearity, reliability, safety formats, life-time aspects". Seminář byl kladně přijat i zástupci neuniverzitních organizací, mj. inženýrských kanceláří či provozovatelů silniční a železniční infrastruktury. Podrobnosti k obsahu kurzu viz přiložené dokumenty.

Galerie