POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.06.2019 - 19.06.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Ve dnech 18 a 19.6.2019 se v Brně konalo 3. jednání s rakouskými a českými strategickými partnery. Jednání proběhlo v rámci organizovaného školicího kurzu a v jeho průběhu byly diskutovány dílčí aktivity a výstupy projektu.

Galerie