POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.10.2020 - 29.01.2021
Typ akce: Kulatý stůl

Ve dnech 30.10.2020 a 29.01.2021 se uskutečnila 11. a 12. setkání projektových partnerů projektu ATCZ190 Safebridge. Setkání byla zaměřena na organizaci projektu a zejména na přípravu akcí a výstupů v návaznosti na aktivity projektu.

Galerie