POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
23.10.2020
Typ akce: Seminář

Dne 23.10.2020 se uskutečnil online webinář IABSE k projektu ATCZ190 SAFEBRIDGE, organizovaný skupinou "International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)". Během tohoto webináře byli účastníci informováni o projektu ATCZ190 Safebridge, podpořeném Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Evropské unie Interreg Rakousko-Česká republika. Prostřednictvím praktických aplikací byla představena metodika pokročilé analýzy stávajících železobetonových a předpjatých betonových mostů. Zasedání bylo zakončeno diskusí.