POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.12.2021
Projekt „Společně ke zdraví“ úspěšně dokončen
Typ akce: Konference
02.03.2020
Zemský rada Dr. Martin Eichtinger a radní Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví Milan Vojta bilancovali dosavadní spolupráci.
Typ akce: Ostatní
21.06.2018 - 21.06.2018
Na konferenci v rámci projektu EU „Společně ke zdraví“ představili projektoví partneři úspěšné výsledky, kterých bylo dosaženo v první polovině projektu. Jediné centrum pro léčbu endometriózy v Dolním Rakousku, a sice na Zemské klinice Melk, získalo certifikaci EU prvního stupně. Kromě toho se v Nemocnici Znojmo poprvé podrobila radiační léčbě dolnorakouská pacientka.
Typ akce: Konference
21.09.2017
U příležitosti návštěvy delegace WHO v Dolním Rakousku byly na mezinárodní úrovni prezentovány první výsledky přeshraniční spolupráce v oblasti léčby endometriózy.
Typ akce: Prezentace
23.11.2016
Dne 23. 11. 2016 se uskutečnilo oficiální zahájení projektu „Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Společně ke zdraví“.
Typ akce: Novinka