POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
17.06.2021
Typ akce: Ostatní

V rámci projektu INTERREG „Společně ke zdraví“ spolupracují vybrané dolnorakouské nemocnice přeshraničně s Nemocnicí Znojmo v Jihomoravském kraji v oblasti léčby endometriózy a radiační onkologie. Projekt rovněž v rámci přeshraniční spolupráce záchranných služeb propojuje zdravotnická operační střediska v Dolním Rakousku, Jihomoravském kraji a Jihočeském kraji.

Spolupráce ve zdravotnictví byla od března 2020 výrazně zasažena pandemií onemocnění covid-19. Kvůli těmto obecným omezením byla přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví uskutečňovaná v rámci tohoto projektu prodloužena do konce roku.