POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.09.2017
Typ akce: Prezentace

U příležitosti návštěvy delegace WHO v Dolním Rakousku byly na mezinárodní úrovni prezentovány první výsledky přeshraniční spolupráce v oblasti léčby endometriózy.
Velmi úspěšně pokračuje přeshraniční spolupráce mezi Nemocnicí Znojmo a Zemskou klinikou Melk. První výsledky vzbudily i zájem Světové zdravotnické organizace. 21. září 2017 navštívila mezinárodní delegace WHO tvořená 21 členy z 12 různých regionů Zemskou kliniku Melk, kde lékařky a lékaři úzce spolupracují se specialisty ze znojemské nemocnice v oblasti léčby endometriózy. Endometrióza je chronické ženské onemocnění, při kterém dochází k růstu děložní sliznice mimo dělohu. To je nejen velmi bolestivé, ale může to vést i k neplodnosti. Nemocnice Znojmo disponuje značnými zkušenostmi v této oblasti a aktivním transferem znalostí podporuje Zemskou kliniku Melk při budování prvního centra pro léčbu endometriózy s certifikací EU 1. stupně v Dolním Rakousku. Již po prvním roce spolupráce se projekt může pochlubit pozitivními výsledky: „Dosud byla na Zemská klinice Melk poskytnuta pomoc 80 pacientkám, a co je obzvlášť potěšitelné, že jsme mohli pěti pacientkám splnit přání mít dítě“, uvedla na tiskové konferenci náměstkyně zemského hejtmana Johanna Mikl-Leitner. Primář Dr. Leopold Wanderer (vedoucí oddělení gynekologie a porodnictví na Zemské klinice Melk) a primář MUDr. Radek Chvátal (specialista na endometriózu a primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Znojmo) popsali tuto spolupráci podrobněji a setkali se s kladnou odezvou odborné veřejnosti. Regionální vedoucí WHO Zambon poděkoval ve svém projevu za návštěvu a řekl, že na účastníky delegace udělala velký dojem. Aby ze zkušeností delegace mohli profitovat i jiní, bude návštěva zdokumentována v případové studii.

Galerie