POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.12.2021
Typ akce: Konference

Projekt „Společně ke zdraví“ úspěšně dokončen

V uplynulých pěti letech byla v popředí zájmu projektu INTERREG „Společně ke zdraví“ zejména endometrióza a přeshraniční spolupráce záchranných služeb mezi Dolním Rakouskem, Jihočeským krajem a Jihomoravským krajem. Dne 9. 12. 2021 se uskutečnilo virtuální závěrečné zasedání a koncem roku 2021 projekt úspěšně skončil.

V rámci projektu spolupracovali lékařky a lékaři z nemocnic v Melku, Hollabrunnu a ve Znojmě. Díky této přeshraniční spolupráci se na Zemské klinice Melk podařilo etablovat první centrum pro léčbu endometriózy v Dolním Rakousku certifikované Evropskou unií.

Dalším stěžejním tématem projektu INTERREG „Společně ke zdraví“ byla přeshraniční kooperace zdravotnických záchranných služeb. Cílem bylo propojit systémy českých a dolnorakouských zdravotnických operačních středisek, aby bylo pacientkám a pacientům v akutním případě možné zajistit co nejrychlejší poskytnutí rychlé zdravotnické pomoci. Za tímto účelem byly vytvořeny technické předpoklady k tomu, aby bylo možné propojit zdravotnická operační střediska v regionech Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a Dolní Rakousko tak, že se jim budou zobrazovat všechny dostupné prostředky záchranných služeb na obou stranách hranice. Operační střediska tak mohou na místo události vyslat prostředek, který dorazí nejrychleji – lhostejno z jaké strany hranice bude pocházet.