POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
23.11.2016
Typ akce: Novinka

Dne 23. 11. 2016 se uskutečnilo oficiální zahájení projektu „Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Společně ke zdraví“.
Dne 23. 11. 2016 se uskutečnilo oficiální zahájení projektu „Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Společně ke zdraví“. Na 55 rakouských a českých účastníků přijalo pozvání Dolnorakouského zdravotního a sociálního fondu (NÖGUS) a jeho projektových partnerů z příhraničních regionů Jihočeského a Jihomoravského kraje na slavnostní zahajovací zasedání v Laa an der Thaya. Po pozdravném proslovu Mag. Elfriede Riesinger (jednatelky NÖGUS) a Brigitte Ribisch, M.A. (starostky Laa/Thaya) zdůraznila náměstkyně zemského hejtmana Mag. Johanna Mikl-Leitner významnou roli projektu při zajištění trvale udržitelné přeshraniční zdravotní péče a při slavnostním aktu potvrdila spolu s Mgr. Ivanou Stráskou, náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje, a Igorem Chlupem, radním Jihomoravského kraje pro zdravotnictví, zájem na společném postupu. Mag. Elke Ledl (NÖGUS), Dr. Andreas Krauter (Dolnorakouský holding zemských klinik) a DI Jürgen Tiefenbacher (Dolnorakouský holding zemských klinik) vyzdvihli důležitost přeshraniční spolupráce a popsali svou vizi přeshraničního poskytování zdravotní péče. Mag. (FH) Judith Kramer (NÖGUS) následně představila cíle a obsahovou náplň společného projektu. V rámci kooperace bude zřízeno první centrum pro léčbu endometriózy s certifikací EU v Dolním Rakousku. Bude založeno na výměně znalostí mezi Zemskou klinikou Melk a Nemocnicí Znojmo, která je vůdčí institucí v této oblasti a při níž už takové centrum existuje. Prim. Dr. Leopold Wanderer (Zemská klinika Melk) a prim. MUDr. Radek Chvátal (Nemocnice Znojmo) poukázali ve svých příspěvcích na mimořádný význam této spolupráce, protože tímto chronickým onemocněním děložní sliznice trpí mnoho žen v plodném věku. OA Dr. Katalin Lövey-Szelenyine (Univerzitní klinika Krems) uvítala, že bude v rámci projektu rozvíjena spolupráce v oblasti léčby ozařováním, která dolnorakouským pacientům a pacientkám v budoucnu umožní využívat radiologickou léčbu v Nemocnici Znojmo. Ing. Naděžda Knězková (ZZS JmK) zdůraznila význam nedávno uzavřených meziregionálních smluv o spolupráci záchranných služeb a objasnila další kroky: díky úpravě softwaru se zprofesionalizuje komunikace mezi dolnorakouským zdravotnickým operačním střediskem 144 Notruf NÖ a operačními středisky v Jihomoravském a Jihočeském kraji. Tím budou umožněny přeshraniční výjezdy vozidel záchranné služby. MMag. Kathrin Brugger (Sanicademia) uvedla ve svém příspěvku příklady fungujícího přeshraničního vzdělávání, a dala tak nový impuls další spolupráci. Následně si účastníci a účastnice vyměňovali zkušenosti a diskutovali o možných aktivitách při obědě formou bufetu.

Galerie