POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.06.2018 - 21.06.2018
Typ akce: Konference

Na konferenci v rámci projektu EU „Společně ke zdraví“ představili projektoví partneři úspěšné výsledky, kterých bylo dosaženo v první polovině projektu. Jediné centrum pro léčbu endometriózy v Dolním Rakousku, a sice na Zemské klinice Melk, získalo certifikaci EU prvního stupně. Kromě toho se v Nemocnici Znojmo poprvé podrobila radiační léčbě dolnorakouská pacientka.

Projektoví partneři bilancovali dne 21. června 2018 v rámci bilaterální konference výsledky první poloviny projektu: zatímco Zemská klinika Melk získala jako jediné centrum pro léčbu endometriózy v Dolním Rakousku certifikaci EU prvního stupně, v Nemocnici Znojmo absolvovala poprvé radiační léčbu dolnorakouská pacientka. Nic z toho by nebylo možné bez přeshraniční spolupráce. „Musíme podporovat evropské zdravotnické regiony, abychom zlepšili zdravotní péči v příhraničí a tato péče byla dostupná v místě bydliště. Posílíme tak lokální struktury, dosáhneme vyšší přidané hodnoty a zajistíme pracovní místa v regionu. Dolní Rakousko navíc bude profitovat z výměny myšlenek a znalostí napříč zeměmi“, vyzdvihl předseda Dolnorakouského zdravotního a sociálního fondu (NÖGUS) a zemský rada Dr. Martin Eichtinger důležitost spolupráce se sousedními českými regiony. „Projekt ‚Společně ke zdraví‘ je příkladem nejlepší praxe i pro jiné regiony v Evropě. Výstupy naší spolupráce jsou milníkem na naší společné cestě. Těšíme se na další spolupráci“, uvedl Antonín Tesařík, člen Rady Jihomoravského kraje.

Po informativní prezentaci projektu přednesené osobami odpovědnými za projekt se účastníci a účastnice konference mohli seznámit se zajímavými poznatky z praxe přeshraničního poskytování zdravotní péče. Prim. Dr. Leopold Wanderer (Zemská klinika Melk) a prim. MUDr. Radek Chvátal (Nemocnice Znojmo) promluvili o výsledcích jejich společné práce: od začátku projektu bylo v Melku úspěšně ošetřeno 143 žen trpících endometriózou. 15 pacientkám se po úspěšné léčbě podařilo šťastně otěhotnět. Prim. MUDr. Miroslav Kavka, MBA (Nemocnice Znojmo) a Denisa Böhm (Zemská klinika Hollabrunn) informovali o první dolnorakouské pacientce, která dobrovolně absolvovala radiační léčbu v Nemocnici Znojmo.

Brigitte van der Zanden (Nadace euPrevent Euroregionu Máza-Rýn) přispěla externími podněty ze západní Evropy a podtrhla význam přeshraniční zdravotní péče pro kvalitu života místního obyvatelstva.

Galerie