POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
07.10.2020

Typ akce: Ostatní
28.04.2020
Článek se zabývá identifikací materiálového modelu tvrdého dřeva pomocí dělené Hopkinsonovy tyče v tlaku při vysokých rychlostech deformace.
Typ akce: Prezentace
25.03.2020
Projektový meeting, videokonference kvůli Korona pandemii, diskuse o průběhu projektu, diskuse o semináři.
Typ akce: Konference
29.09.2019 - 05.10.2019
Pracovníci projektu HARDIS František Šebek a Petr Kubík se zúčastnili XXV IUFRO World Congress, který se konal v brazilské Curitibě.
Typ akce: Konference
13.08.2019
viz přiložené fotografie
Typ akce: Ostatní
21.02.2019
Setkání celého projektového týmu ve Wood K Plus v Tullnu za účelem zhodnocení dosavadní práce a plánování dalších kroků.
Typ akce: Ostatní
12.12.2018
Za účelem podpory publicity projektu byl na podzim roku 2018 vydán populárně-naučný článek s názvem: "JE DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL PŘIPRAVEN NA VYUŽITÍ TVRDÝCH LISTNATÝCH DŘEV V MATERIÁLECH NA BÁZI DŘEVA?".
Typ akce: Ostatní
14.11.2018
U příležitosti setkání projektového týmu ve Wood K Plus proběhla diskuze nad současným stavem výstavby měřícího zařízení s cílem naplánovat a koordinovat další kroky v rámci jeho realizace.
Typ akce: Ostatní
16.10.2018 - 16.10.2018
Účelem setkání v rakouském Tullnu bylo zkusné sestavení a zapojení měřící aparatury a provedení měření síly na řezném nástroji pomocí piezoelektrického snímače při odřezávání třísky.
Typ akce: Ostatní
29.08.2018 - 29.08.2018
Na Mendelově univerzitě v Brně proběhlo dne 29.8.2018 setkání vedoucího partnera (MENDELU), projektového partnera (Wood K plus) i strategického partnera (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč).
Typ akce: Kulatý stůl
25.04.2018
Nové webové stránky jsou postaveny na webovém redakčním systému Wordpress. Na webových stránkách budou představovány veřejnosti novinky a důležité milníky realizace projektu.
Typ akce: Prezentace
24.04.2018
Založení projektových facebookových stránek projektu Hardis
Typ akce: Prezentace
01.11.2017
Byla nakoupena doména hardis.org, webovým prostorem přispěl hlavní partner projektu Mendelova Univerzita v Brně. Účel webu je pouze dočasně informovat o účelu projektu před zprovozněním plnohodnotných webových stránek s moderním designem.
Typ akce: Prezentace
19.10.2017
Druhý společný meeting proběhl u rakouského partnera. Meetingu se zúčastnil hlavní manažer a finanční manažer za Mendelovu Univerzitu v Brně a zástupci společnosti Wood K plus.
Typ akce: Kulatý stůl
07.09.2017
První společný meeting proběhl na půdě Mendelovy univerzity v Brně. Meetingu se zúčastnil management hlavního partnera MENDELU a zástupci společnosti Wood K Plus.
Typ akce: Kulatý stůl
09.08.2017
Byla zřízena stránka projektu Hardis na sociální síti researchgate.
Typ akce: Prezentace