POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
16.10.2018 - 16.10.2018
Typ akce: Ostatní

Účelem setkání v rakouském Tullnu bylo zkusné sestavení a zapojení měřící aparatury a provedení měření síly na řezném nástroji pomocí piezoelektrického snímače při odřezávání třísky.

Měřící aparatura byla sestavena z tříosého piezoelektrického snímače Kistler 9027C, vícekanálového zesilovače 5080A, A/D převodníku a PC pro záznam a vyhodnocení naměřených dat. Citlivost snímače byla nastavena jeho předepnutím (stlačením) při instalaci na upínací přípravek. Realizace řezného procesu byla provedena na neistrumentovaném Charpyho kladivu s pracovní rychlostí kyvadla 7 m/s, na kterém byl upevněn vzorek z bukového dřeva. Během zhoupnutí kyvadla byla po délce vzorku (podél dřevních vláken) odřezána tříska o tloušťce 0.1 mm. Síla byla snímána se vzorkovací frekvencí 10 kHz (hodnota byla uložena každých 0.1 ms). Průběh síly v čase byl typický pro řezání dřeva jednobřitým nástrojem, což lze považovat za důkaz toho, že se podařilo snímač správně zapojit a nastavit. Způsob zapojení snímače, avšak s vyšší vzorkovací frekvencí, bude možné využít i pro měření sil při vysokých řezných rychlostech (100 m/s) na novém experimentálním zařízení, které je vyvíjeno v rámci tohoto projektu.