POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.12.2018
Typ akce: Ostatní

Za účelem podpory publicity projektu byl na podzim roku 2018 vydán populárně-naučný článek s názvem: "JE DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL PŘIPRAVEN NA VYUŽITÍ TVRDÝCH LISTNATÝCH DŘEV V MATERIÁLECH NA BÁZI DŘEVA?".

Článek představuje projekt HARDIS ATCZ-21 v rámci přes-hraniční spolupráce Mendelovy univerzity v Brně a výzkumného institutu Wood K plus v Tullnu, která je zaměřena na získání poznatků v oblasti vysokorychlostního obrábění tvrdých listnatých sortimentů. Jelikož se zásoba těchto sortimentů bude vlivem klimatických změn a současné hospodářské strategie středoevrospkého regionu zvyšovat, je cílem projektu přenést získané poznatky do praxe. Proto jsou cílovými čitateli článku zejména zpracovatelé dřevní suroviny. Článek lze najít na webových stránkách časopisu Stavební partner: http://www.wood-cluster.cz/…/uploads/Stavebni_partner_16.pdf