POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.11.2018
Typ akce: Ostatní

U příležitosti setkání projektového týmu ve Wood K Plus proběhla diskuze nad současným stavem výstavby měřícího zařízení s cílem naplánovat a koordinovat další kroky v rámci jeho realizace.

V rámci setkání byly také experimentálně ověřeny možnosti optického snímání deformací pomocí vysokorychlostních kamer na zkušebním tělísku během obrábění. Při odřezávání třísky jednobřitým řezným nástrojem byly rovněž měřeny reakční síly působící na břit nástroje ve třech na sebe kolmých směrech. Tyto předběžné testy na Charpyho kladivu umožnily definovat parametry pro korektní nastavení optického setu nezbytné pro dosažení potřebných výstupů s ohledem na naplnění cílů projektu.

Hlavní fotografie ukazuje pozice kamer sestavených do stereoskopické konfigurace umožňující vyhodnocení deformační odezvy zkušebního tělesa v režimu prostorového (3-D) strojového vidění.

Na fotografii č. 1 lze spatřit předběžný test bezkontaktního snímání deformací pomocí dvou vysokorychlostních kamer během nízkorychlostního obrábění dřeva na Charpyho kladivu pomocí jednobřitého řezného nástroje - ostření kamer.

Na fotografii č. 2 je patrná stavba meřícího zařízení. Základní skelet vyvinutého měřícího zařízení pro simulaci vysokorychlostního obrábění dřeva (až 100m/s) pomocí jednobřitého řezného nástroje, který je dokončen.

Na fotografii č. 3 lze spatřit tvar a deformace třísky o různé tloušťce; zleva: 0.1, 0.2 a 0.3 mm.

Fotografie č. 4 ukazuje zkušební tělíska opatřená různě hrubou skvrnitou texturou potřebnou pro výpočet deformací na povrchu zkušebního tělíska pomocí metody korelace digitálního obrazu (DIC).

Fotografie č. 5 zachycuje časový průběh řezné síly při tloušťce třísky 0.1, 0.2 a 0.3 mm (modrá: v horizontálním směru rovnoběžně se směrem řezání, zelená: v horizontálním směru kolmo ke směru řezání, červená: ve vertikálním směru kolmo ke směru řezání).

Na fotografii č. 6 je patrné deformační pole na boční ploše zkušebního tělíska během odřezávání třísky; Nahoře zleva: Pole horizontálních přetvoření (εxx) rovnoběžně se směrem řezání při tloušťce třísky 0.1, 0.2 a 0.3 mm; Dole zleva: Pole vertikálních přetvoření (εyy) kolmo ke směru řezání při tloušťce třísky 0.1, 0.2 a 0.3 mm.

 

 

Galerie