POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.02.2019
Typ akce: Ostatní

Setkání celého projektového týmu ve Wood K Plus v Tullnu za účelem zhodnocení dosavadní práce a plánování dalších kroků.

Proběhlo představení odeslaných monitorovacích zpráv a požadavků na společnou zprávu. Diskutován byl postup prací v jednotlivých pracovních balíčcích projektu a plán činností pro rok 2019 včetně zajištění indikátorů projektu. Konzultace postupu pořízení součástí přístroje pro hodnocení kvality povrchu, postupu prací na měřícím zařízení (instrumentace, testování), plánu letošních měření řezných sil a analýzy deformací na základě užití rychlokamer. Dále byly probrány potřeby a možnosti validace numerického modelu.

Na hlavní fotce je zachyceno setkání celého projektového týmu ve Wood K Plus v Tullnu.

Fotografie č. 1 ukazuje boční pohled na rotor osazený na základním skeletu vyvinutého měřícího zařízení.

Na fotografii č. 2 je patrný čelní pohled na měřící zařízení s osazeným rotorem; Thomas Krenke (AT) vysvětluje ostatním členům projektového týmu způsob měření řezné rychlosti.

Fotografie č. 3 zachycuje diskuzi nad způsobem přenosu hnací síly z motoru na rotor měřícího zařízení.

Na fotografii č. 4 lze spatřit přípravek pro uchycení zkušebního tělíska na rotoru měřícího zařízení.

Na fotografii č. 5 prezentujeme nové propagační materiály projektu.

 

Galerie