POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
07.09.2017
Typ akce: Kulatý stůl

První společný meeting proběhl na půdě Mendelovy univerzity v Brně. Meetingu se zúčastnil management hlavního partnera MENDELU a zástupci společnosti Wood K Plus.

Obě zúčastněné strany považují projekt za zahájený. Partneři se dohodli na vypracování harmonogramu výzkumných prací včetně návrhu personálního obsazení pozic a harmonizaci nákupů zařízení. Došlo k nastavení režimu komunikace a koordinace propagace celého projektu. 

Galerie