POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
28.04.2020
Typ akce: Prezentace

Článek se zabývá identifikací materiálového modelu tvrdého dřeva pomocí dělené Hopkinsonovy tyče v tlaku při vysokých rychlostech deformace.

Materiálový model buku lesního je anizotropní na úrovni elasticity, plasticity a porušení, přičemž porušení je různé v tahu a tlaku. Více informací naleznete zde: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822320302245