POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.09.2019 - 05.10.2019
Typ akce: Konference

Pracovníci projektu HARDIS František Šebek a Petr Kubík se zúčastnili XXV IUFRO World Congress, který se konal v brazilské Curitibě.


Tato akce je pořádaná jednou za pět let a příště se odehraje v roce 2024 ve Stockholmu. Světového kongresu se zúčastnilo přibližně na dva a půl tisíce účastníků z devadesáti zemí světa. Pracovníci projektu měli každý příspěvek s názvy "Finite element modelling of the wood disintegration using a single-pointed cutting tool" a "Experimental and numerical investigation of hardwood impact behaviour". Výsledky byly prezentovány formou digitálních plakátů a setkali se s kladným ohlasem posluchačů. Pracovníci se zúčastnili mnoha užitečných přednášek a seznámili s několika dalšími vědci z příslušné oblasti bádání. František Šebek se nadto zúčastnil i IFSA Pre-Congress Training Day, který se týkal Building Early Science Skills, ze kterého obdržel certifikát o absolvování.

Galerie