POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.08.2018 - 29.08.2018
Typ akce: Kulatý stůl

Na Mendelově univerzitě v Brně proběhlo dne 29.8.2018 setkání vedoucího partnera (MENDELU), projektového partnera (Wood K plus) i strategického partnera (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč).

Na Mendelově univerzitě v Brně proběhlo dne 29.8.2018 setkání vedoucího partnera (MENDELU), projektového partnera (Wood K plus) i strategického partnera (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč). Mj. došlo k představení nových členů realizačního týmu, dosavadních pokroků a nově zakoupeného měřícího zařízení.