POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.10.2017
Typ akce: Kulatý stůl

Druhý společný meeting proběhl u rakouského partnera. Meetingu se zúčastnil hlavní manažer a finanční manažer za Mendelovu Univerzitu v Brně a zástupci společnosti Wood K plus.

Rakouský partner představil poslední aktualizace testovací sestavy a byly probrány výsledky technických specifikací zařízení. Oba partneři hledali řešení, jak co nejvíce zefektivnit komunikaci a především sdílení harmonogramů, dílčích úkolů a dokumentů potřebných k úspěšné realizaci projektu.