POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
15.05.2022
Zadavatel tímto zveřejňuje výsledky výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu - Realizace ukázkových přírodních lokalit a zpracování modelového konceptu - studie
Typ akce: Ostatní
29.04.2022
Předmětem plnění výběrového řízení jsou dodávky a služby se zaměřením: Zajištění úpravy ukázkových přírodních lokalit, zahradní práce, výsadba zeleně, úprava půdního povrchu, dílčí stavební práce, zpracování modelového konceptu a metodiky dle zadání. TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK KONČÍ 10.5.2022 v 10:00 hodin TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 10.5.2022 ve 12:00 hodin ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JE PŘÍLOHOU VÝZVY
Typ akce: Ostatní
20.04.2022
Připravujeme výzvu Předmětem plnění výběrového řízení budou dodávky a služby se zaměřením: Zajištění úpravy ukázkových přírodních lokalit, zahradní práce, výsadba zeleně, úprava půdního povrchu, dílčí stavební práce, zpracování modelového konceptu a metodiky dle zadání.
Typ akce: Ostatní
24.03.2022
Připravujeme výzvu Předmětem plnění výběrového řízení budou dodávky a služby se zaměřením: Zajištění úpravy ukázkových přírodních lokalit, zahradní práce, výsadba zeleně, úprava půdního povrchu, dílčí stavební práce, zpracování modelového konceptu a metodiky dle zadání. „REALIZACE UKÁZKOVÝCH PŘÍRODNÍCH LOKALIT A ZPRACOVÁNÍ MODELOVÉHO KONCEPTU - STUDIE“
Typ akce: Ostatní
14.03.2022
Připravujeme výzvu Předmětem plnění výběrového řízení budou dodávky a služby se zaměřením: Zajištění úpravy ukázkových přírodních lokalit, zahradní práce, výsadba zeleně, úprava půdního povrchu, dílčí stavební práce, zpracování modelového konceptu a metodiky dle zadání.
Typ akce: Ostatní
01.03.2022
Připravujeme výzvu Předmětem plnění výběrového řízení budou dodávky a služby se zaměřením: Zajištění úpravy ukázkových přírodních lokalit, zahradní práce, výsadba zeleně, úprava půdního povrchu, dílčí stavební práce, zpracování modelového konceptu a metodiky dle zadání.
Typ akce: Ostatní
03.05.2021 - 09.05.2021
V rámci aktivit projektu SYM:BIO ATCZ234 a letošního ročníku Mezinárodního týdne kompostování PP ZERA. z.s. nabídl základním školám možnost zavedení systému kompostování ve školách. Kompostování ve školách může být zajímavou cestou, jak sjednotit celou školní komunitu, aby mohla společně pomáhat životnímu prostředí a ovlivnit klima ve svém blízkém okolí.
Typ akce: Ostatní
03.05.2021 - 05.06.2021
V rámci projektu ATCZ42 SYM:BIO se PP ZERA, z.s. rozhodl během Mezinárodního týdne kompostování udělat osvětovou kampaň na téma podpory biodiverzity a přizpůsobení se suchu v intravilánech měst a obcí. Akce byla zaměřena na širokou veřejnost, zveřejněna na sociálních sítích a její součástí byla také soutěž o vermikompostér Urbalive
Typ akce: Ostatní
11.03.2021
Přidáním dvou dolnorakouských projektových partnerů byl projekt SYM: BIO rozšířen ze stávajících regionů projektu Jižní Morava, Vysočina a Vídeň ještě na Dolní Rakousko. Vítáme nové projektové partnery v projektu SYM: BIO a rádi bychom se všem při této příležitosti představili!
Typ akce: Tisková zpráva
01.10.2020 - 01.10.2020
V rámci projektu SYM: BIO - "Sítě přizpůsobené suchu a podpora biodiverzity" vás srdečně zveme na online Kick off meeting, ve čtvrtek 1. října 2020
Typ akce: Konference