POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.10.2020 - 01.10.2020
Typ akce: Konference

V rámci projektu SYM: BIO - "Sítě přizpůsobené suchu a podpora biodiverzity" vás srdečně zveme na online Kick off meeting, ve čtvrtek 1. října 2020

Zelené plochy ve městě a na venkově nejen hodnotně přispívají ke kvalitě života lidí, ale jsou také nezbytné pro zachování biologické rozmanitosti. Regulační funkce zelených ploch a jejich vliv na vodní bilanci jsou v době změny klimatu stále důležitější. Správným návrhem a údržbou zelených ploch můžeme tyto pozitivní funkce podporovat a posilovat.

Jak můžeme přispět?                                                                                            •Jaké změny v designu a údržbě zelených ploch jsou nutné?
•Jak to můžeme společně implementovat?

V rámci projektu SYM: BIO se zabýváme těmito otázkami a stanovili jsme si cíl propojit klíčové hráče při navrhování a údržbě zelených ploch s cílem podporovat a zlepšovat správu zelených ploch podporující biologickou rozmanitost a přizpůsobenou suchu.

Srdečně vás zveme na online zahajovací akci SYM: BIO ve čtvrtek 1. října 2020, 9:00 - 11:30

Program akce a krátká verze projektu jsou k dispozici ke stažení, viz dokumenty v dolní části stránky.

Těšíme se na váš zájem a vaši účast a žádáme vás, abyste se zaregistrovali e-mailem do 18. září 2020 na adresu office@bioforschung.at

Účast je zdarma. Na svou e-mailovou adresu obdržíte odkaz na pozvánku, pomocí kterého můžete vstoupit do konferenční místnosti online.