POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Přílohy k Rostliny a jejich hosté - O květech a opylovačích

Přílohy k SCHÉMA A OPATŘENÍ K ÚDRŽBĚ ZELENĚ S PRINCIPY ZVÝŠENÍ BIODIVERZITY A PŘIZPŮSOBENÍ SE SUCHU NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – Pro udržitelnou a druhově bohatou zeleň

Přílohy k UZAVŘENÝ KOLOBĚH ŽIVIN A VYUŽITÍ KOMPOSTU, BIODIVERZITA V PRAXI V INTRAVILÁNU MĚSTA SLAVKOV – Pro zdravou a živou půdu

Přílohy k OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE

Přílohy k VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - „REALIZACE UKÁZKOVÝCH PŘÍRODNÍCH LOKALIT A ZPRACOVÁNÍ MODELOVÉHO KONCEPTU - STUDIE“

Přílohy k Kompost - podpora biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu

Přílohy k mezinárodní týden kompostován

Přílohy k Pozvánka na Kick off meeting - Zahajovací workshop/ 1. října 2020