POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.12.2022
Typ akce: Ostatní

Sídelní aglomerace jsou v současné době zatíženy větší mírou zástavby, která může být příčinou změny klimatu v širším významu. . Projevuje se vyšší sucho, především nedostatkem přirozených ploch zeleně, které by zadržovaly vodu a přispívaly by k přirozenému ochlazování vnějšího životního prostředí. V neposlední řadě v těchto souvislostech  mizí přirozené koridory, které sloužily jako útočiště pro drobné ptactvo, savce a hmyz. Tento modelový koncept podpoří biodiverzitu, zadržení vody a ochlazení městských zón, díky návrhu vhodné údržby ploch zeleně tak, aby byla zeleň odolná vůči výkyvům a extrémům počasí.