POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.12.2022
Typ akce: Ostatní

Město Slavkov u Brna je městem s velkým potenciálem a tradicí pro uzavírání koloběhu živin a organické hmoty v intravilánu. Má dlouhodobě zavedený systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů a jejich zpracování na kompostárně s produkcí kompostu, který lze využít pro údržbu jak ploch veřejné zeleně, tak na zahradách občanů nebo v zemědělství. Cílem udržitelného schématu recyklace biologicky rozložitelného komunálního odpadu materiálovou cestou -   v rámci biologického principu – kompostováním, je definovat a navrhnout pro uzavření systému recyklace biologicky rozložitelného odpadu  pro naplnění bioekonomiky (ekologická, ekonomická a sociální udržitelnost).