POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.05.2021 - 05.06.2021
Typ akce: Ostatní

V rámci projektu ATCZ42 SYM:BIO se PP ZERA, z.s. rozhodl během Mezinárodního týdne kompostování udělat osvětovou kampaň na téma podpory biodiverzity a přizpůsobení se suchu v intravilánech měst a obcí. Akce byla zaměřena na širokou veřejnost, zveřejněna na sociálních sítích a její součástí byla také soutěž o vermikompostér Urbalive