POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.12.2022 - 21.12.2022
Koncem listopadu se v Jihočeském vědeckotechnickém parku uskutečnilo další setkání přeshraniční sítě s názvem S3 Couple Net. Tentokrát bylo specificky zaměřeno na resilientní ekonomické systémy a na zelenou a digitální tranzici, což jsou aktuálně velmi skloňované a rychle rostoucí trendy.
Typ akce: Tisková zpráva
12.10.2022
V úterý 20. září 2022 se v rakouském Linci uskutečnil přeshraniční workshop zaměřený na spolupráci Jihočeského kraje a Horního Rakouska v oblasti podpory start-upů. Jednalo se současně o návaznou akci k finále "Přeshraniční soutěže nápadů a start-upů“, která se konala o den dříve.
Typ akce: Tisková zpráva
29.08.2022
V pondělí 19. září 2022 se v rakouském Linzi uskuteční slavnostní finále soutěže start-upů a podnikatelských nápadů s názvem "Cross-border Idea & Start-up Contest" organizované za podpory zemské vlády Horního Rakouska a Jihočeského kraje.
Typ akce: Workshop
01.08.2022
Na konci června se v Linci uskutečnil první přeshraniční workshop pořádaný v rámci projektu S3 Couple Net. Zúčastnilo se ho téměř dvacet zástupců hornorakouských a jihočeských institucí, kterým byly kromě prvních analytických výstupů ze srovnávací analýzy strategií S3 obou regionů představeny možnosti nového programového období Interreg, aktuální názory na megatrendy, cíle udržitelného rozvoje a inteligentní specializaci.
Typ akce: Tisková zpráva
17.05.2022
Regionální strategie inteligentní specializace (RIS3) hrají důležitou roli v národních a regionálních inovačních systémech. Určují priority, které umožňují co nejefektivněji budovat konkurenční výhody v souladu s ekonomickými podmínkami a zaměřením výzkumu a vývoje v daném území. Přeshraniční iniciativa nazvaná S3 Couple Net vyzývá aktéry z obou stran hranice ke spolupráci na tématech identifikovaných v regionálních strategiích inteligentní specializace.
Typ akce: Workshop
30.03.2022
Jednou z důležitých aktivit projektu S3 Couple Net je mapování institucí, které poskytují služby v oblasti vědy, výzkumu a inovací. V rámci tohoto vyhledávání bylo osloveno všech 11 oficiálně registrovaných vědecko-výzkumných institucí v Jihočeském kraji, na hornorakouské straně byl při jejich výběru zvolen širší přístup, zahrnující např. klastry, které jsou významným reprezentantem místního inovačního systému.
Typ akce: Tisková zpráva
08.12.2021
Regionální strategie inteligentní specializace (dále jen RIS3) hrají důležitou roli v národních i regionálních inovačních systémech. Určují totiž priority, které umožňují co nejjefektivněji budovat konkurenční výhody v souladu s ekonomickými podmínkami a zaměřením výzkumu a vývoje v daném území. S3 Couple Net (dále S3CN) je nový přeshraniční projekt dvou klíčových aktérů, Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH a Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. zaměřený na hledání potenciálu spolupráce v rámci obou regionálních strategií chytré specializace.
Typ akce: Tisková zpráva