POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Přílohy k Workshop v Linzi přinesl řadu námětu na spolupráci v oblasti podpory start-upů

Přílohy k Zveřejnění katalogu institucí VaVaI a jejich služeb