POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.12.2022 - 21.12.2022
Typ akce: Tisková zpráva

Koncem listopadu se v Jihočeském vědeckotechnickém parku uskutečnilo další setkání přeshraniční sítě s názvem S3 Couple Net. Tentokrát bylo specificky zaměřeno na resilientní ekonomické systémy a na zelenou a digitální tranzici, což jsou aktuálně velmi skloňované a rychle rostoucí trendy.

Úvod workshopu byl příležítostí k seznámení se s detaily nového programu podpory INTERREG Rakousko - ČR. Toho se ujmula Vanda Pánková z Odboru evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje a představila všechny novinky a specifika nadcházejících výzev tohoto přeshraničního programu.

Po tomto teoretické úvodu bylo přistoupeno k praktické interaktivní práci zaměřené jednak na identifikaci hlavních témat pro přeshraniční spolupráce ve vazbě na financování, cíle udržitelného rozvoje, megatrendy a zaměření regionálních chytrých specializací. Současně byl představen i koncept možností přeshraniční synchronizace regionálních podpůrných programů.
Součástí programu byla také odborná exkurze na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE), kde byly kromě prezentace činnosti této instituce představeny též výzkumné a vývojové aktivity v rámci prohlídky laboratoří a odborných pracovišť.

Projekt S3 Couple Net připravil za dobu své realizace nejen množství velmi zajímavých výstupů od komparativní analýzy S3 strategií obou regionů, přes doporučení témat pro kooperační projekty, po interaktivní katalog služeb VaVaI institucí, ale navrhl také konkrétní opatření pro přeshraniční synchronizaci regionální podpory VaVaI a zejména pak vytvořil komunikační platformu pro budoucí koordinaci klíčových aktérů VaVaI.