POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.08.2022
Typ akce: Tisková zpráva

Na konci června se v Linci uskutečnil první přeshraniční workshop pořádaný v rámci projektu S3 Couple Net. Zúčastnilo se ho téměř dvacet zástupců hornorakouských a jihočeských institucí, kterým byly kromě prvních analytických výstupů ze srovnávací analýzy strategií S3 obou regionů představeny možnosti nového programového období Interreg, aktuální názory na megatrendy, cíle udržitelného rozvoje a inteligentní specializaci.

Součástí programu byla také interaktivní část, z níž vyplynulo několik zajímavých východisek pro budoucí přeshraniční spolupráci. Závěr programu byl věnován exkurzi do univerzitní továrny LIT.

Příští přeshraniční workshop se uskuteční 20. září 2022 v Linci jako akce navazující na přeshraniční soutěž IDEA & START-UP 2022.