POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.05.2018
Typ akce: Seminář

Aplikace Age managementu nejen v souvislosti s digitalizací, robotizací a změnou profesní kariéry zaměstnanců,Koncept a měření pracovní schopnosti,Podpora a nástroje pro udržení pracovní schopnosti v průběhu stárnutí zaměstnance

Aplikace Age managementu na příkladu rakouských a německých firem. Koncept a měření pracovní schopnosti v praxi.

Jak dlouho lze v dnešní době udržet pracovní sílu ve firmách? Co můžeme udělat proto, aby u nás lidé pracovali rádi? Co jsou ovlivňující faktory a jaké rámcové podmínky lze nabídnout zaměstnancům a to nejen starším, abychom zajistili jejich pracovní schopnost a zdraví? Společně s rakouskou firmou Con│Tour, která je poradenskou firmou v oblasti udržení pracovních sil, chceme představit jihočeským zaměstnavatelům a podnikatelům koncept „Domu pracovní schopnosti“. Jak lze téma prakticky uchopit, konkrétní ukázky z rakouských a německých firem, které koncept zavedly. To, vše uslyšíte a zažijete na tomto workshopu. Workshop bude simultánně překládán.  

Galerie