POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.10.2017 - 11.10.2017
Typ akce: Školení

Prezentace a školení modelů osvědčených postupů z praxe úřadů práce a firem. Prezentace demografického vývoje v dotčených regionech Interreg CZ a AT. Prezentace inovačního konzultačního modulu "Motivational Interviewing".

V prvním modulu, podle programu (název souboru - program 11. 10. 2017)

  1. Prezentace projektu LP a PP
  2. Demografická situace a vývoj prezentované vedením AMS a ÚP.
  3. Modely osvědčených postupů prezentované úřady práce (paní Hochgatterer) v Horním Rakousku (aplikace metod v praxi).
  4. Best Practice z firem (společnost Technosert - generální ředitel Johannes Gschwandtner)
  5. Inovativní poradní model "Motivační rozhovor", který přednesl trenér Mag Michael Silly.
  6. Síťění a představení účastníků

Galerie