POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.12.2017
Typ akce: Školení

Dvoudenní intenzivní program zaměřený na osobní rozvoj rozvoj schopnosti zvládat změny, plánování druhých kariér a profesních cílů, cíle, motivace, výzvy, limity, hranice a jejich překonávání, Age management jako chytrá změna v řízení

Vědecky ověřená metoda, založená na práci se skupinou a ve skupině (řízená týmová práce, vrstevnické učení)Klíčem je podpora:

  • Vlastního řízení kariéry a profesní dráhy
  • Profesního růstu a rozvoje
  • Duševní pohody zaměstnanců/účastníků
  • Hledání vlastních řešení a cest v průběhu celého profesního života

Důraz kladen na skupinovou práci – klíčové je sdílení ve skupině, aktivita účastníků, zapojení se, reflexe a sebereflexe

  • Jeden běh programu vždy vedou dva lektoři
  • Lektor vystupuje v roli facilitátora, tj. usnadňuje, pomáhá a provází účastníky kurzem, aktivita je ve velké míře na straně účastník

Pro lektory je podstatná:

  • Vzájemná spolupráce
  • Efektivní řízení času a řízení práce skupiny
  • Velká variabilita vzdělávacích metod (týmová práce, případové studie, hraní rolí, samostatná práce, reflexe apod.)

 

Galerie