POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.03.2019
Typ akce: Tisková zpráva

Dne 1. března 2019 byla na Jednotný sekretariát Programu odevzdána studie Evaluace FMP za roky 2017-2018. Jejím obsahem je analýza projektů podaných ve 1.-6. kole FMP, dále vyhodnocení dotazníků od žadatelů FMP, rozhovory se zástupci Programu, návrh na prodloužení FMP do roku 2022 a navýšení rozpočtu ze současných 5,694 mil. EUR až na 10,578 mil. EUR celkem. Na základě této evaluace byla podána žádost o změnu projektu FMP. Návrh na prodloužení FMP a navýšení rozpočtu FMP projedná Monitorovací výbor INTERREG V-A ve dnech 26.-27.3.2019 ve Freistadtu.