POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.08.2020
Typ akce: Seminář

Zveme Vás na seminář „Zpracování žádosti o dotaci do Fondu malých projektů“. Sdružení obcí Vysočiny (SOV), jako správce FMP v Kraji Vysočina, pořádá semináře pro zájemce a žadatele o podporu z Fondu malých projektů.

Datum: 31. srpna 2020
Čas: 09:00 – 11:00 hod.
Místo konání: Sdružení obcí Vysočiny, Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava
Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s obecnými podmínkami Fondu malých projektů
3. Projektový cyklus ve FMP
4. Seznámení s dokumentací nezbytnou pro předložení žádosti
5. Diskuse, závěr

Přihlášky zasílejte prosím e-mailem na adresu vejsadova@rrav.cz nejpozději do 28. 8. 2020.