POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.03.2019
Typ akce: Tisková zpráva

Dne 26. února 2019 se v Břeclavi konalo 6. zasedání Regionálního monitorovacího výboru FMP Jižní Morava - Vysočina - Dolní Rakousko. Bylo projednáno 25 žádostí o podporu malých projektů přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR. Podpora byla schválena pro 24 projektů, 1 projekt byl zamítnut.