POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.10.2022
Typ akce: Seminář

V rámci přeshraničního projektu CSR-NET se uskutečnily síťovací semináře týkající se oblasti zavádění a realizace principů společenské odpovědnosti ve veřejné správě.

Cílem projektu CSR-NET je prostřednictvím udržitelné sítě, vzniklé z přeshraničního partnerství, zlepšit osvětu a zapojení organizací veřejné správy do realizace společensko-odpovědných principů (CSR).

Hlavní důraz je kladen na praktickou využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe ve 4 hlavních pilířích CSR (ekonomický, sociální, environmentální a regionální), které se již osvědčily ve veřejné správě v česko-rakouském příhraničí.

Sociální a ekonomický pilíř:

Zajímají Vás trendy v oblasti společenské odpovědnosti? Máte ve Vaší organizaci nastavenou transparentní a otevřenou personální politiku? Máte dobře zprocesován způsob komunikace, hodnocení, motivace? Chtěli byste vědět, jak k rovným příležitostem přistupují v jiných obcích a institucích? Nejen tyto témata byla předmětem seminářů, které se konaly 20. října 2022 v Českých Budějovicích a 15. listopadu 2022 v Brně pod vedením Kateřiny Kaňokové.

Regionální a enviromentální pilíř:

Online seminář, který se zabýval enviromentální a regionálním pilířem CSR se uskutečnil v úterý 13. prosince 2022. Účastníci se dozvěděli o významu pojmu ve veřejném kontextu, právní rámcových podmínkách, doporučení pro činnosti měst, obcí a dalších veřejné subjektů, příklady dobré praxe a mnoha dalším.

 

Galerie