POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
15.11.2021 - 26.11.2021
Typ akce: Seminář

Semináře probíhaly v 2. polovině listopadu 2021 online, vždy podle navrženého programu v daný termín v jednotlivých regionech. Moderaci a řízení seminářů provedl zpracovatel strategie – Východočeská rozvojová s.r.o. Do diskuze se podle jednotlivých bodů programu zapojovali účastníci seminářů. Závěry ze seminářů zpracovatel přenesl do textu strategie.

Pozvánku s programem, seznamy účastníků, foto a souhrnnou zprávu z workshopů FMP 2021+ naleznete v příloženém dokumentu.