Nové programové období 2021-2027 naleznete na interreg.at-cz.eu.
08.04.2021 - 09.04.2021
Typ akce: Konference

Kick-off meeting projektu bude probíhat 8.-9.4. 2021 online formou. Cílem tohoto úvodního setkání je  vytvoření tematických aktivit a harmonogramu dalších pracovních kroků (společně s první schůzkou řídícího výboru). Všichni účastníci (partneři projektu a přidružení partneři) poskytnou své vstupy pro první aktivitu WP T1. Prostřednictvím různých pracovních skupin budou prezentována a shromážděna dostupná data a poznatky o současném řešení kalamitních událostí a řízení rizik v dotčených přeshraničních regionech. Součástí Kick-off meetingu bude také představení ŠLP Masarykův les, Křtiny včetně vybraných výzkumných plocha a příkladů dobré praxe.  K účasti na akci budou přizváni také zástupci Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Plánovaná terénní exkurze byla z důvodu špatné pandemické situace přesunuta a bude realizována v rámci prvního tematického workshopu projektového týmu (1.-2.7.2021).