POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.06.2022
Typ akce: Ostatní

Videopozvánka

Pozvánka na roadshow - promoakce, které mají informovat veřejnost i veřejnou správu a vytvořit nové povědomí o bariérách nejen ve sportu ale obecně o kvalitě života osob se znevýhodněním. Projekt je sice zaměřen na mladé, ale každému z nás se může stát, že z plného zdraví a pravidelného sportování bude muset slevit a udělat ve svém životě podstatné změny. Současně jde o náborovou akci – s pomocí ukázek nových sportů chceme přivést k pohybovým aktivitám další potenciální sportovce.