POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.02.2022 - 22.02.2022
Typ akce: Seminář

Srdečně Vás zveme na on-line přeshraniční setkání se zástupci obcí z jižní Moravy a Dolního Rakouska k tématu adaptace měst a obcí na změnu klimatu v rámci projektu ADAPTRegion AT-CZ, ATCZ210.

Kdy: 22. února 2022, 10:00

Kde: ZOOM (link obdržíte před akcí e-mailem), akce bude simultánně tlumočena

Téma

Diskuse o potřebách měst a obcí na jižní Moravě a v Dolním Rakousku při přípravě a realizaci investičních projektů, které pomáhají zmírnit dopady horka, sucha, přívalových dešťů a dalších extrémních projevů počasí; prezentace příkladů dobré praxe z jižní Moravy a Dolního Rakouska.

Program

10:00 – 10:05 Zahájení
10:05 – 10:25 Představení projektu ADAPTRegion AT-CZ a jeho dosavadních výstupů, situace v oblasti adaptace na změnu klimatu na Jižní Moravě, Martin Ander, Nadace Partnerství
10:25 – 10:40 Situace v oblasti adaptace na změnu klimatu v Dolním Rakousku, DI Petra Schön, ředitelka Klimabündnis Dolní Rakousko
10:40 - 10:55 Prezentace projektů dobré praxe z jižní Moravy: Chytré Líchy Židlochovice, Jiří Cihlář, CEVRE Consultants
10:55 – 11:10 Prezentace projektů dobré praxe z Dolního Rakouska: WIWA Retzerland, Theresa Brandstetter, KLAR! Retzerland
11:10 – 11:30 Diskuse k přeshraniční spolupráci v oblasti adaptace na změnu klimatu

Účast prosím potvrďte na e-mail monika.hlavkova@nap.cz do 15. 2. 2022.