POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Podnikatelé a občané se budou dříve nebo později na základě těchto výhod vzrůstající měrou přistěhovávat. Je nezbytné zakotvit přednosti regionu jako prostoru k bydlení a podnikání s ohledem na cílové skupiny. Region se musí co nejlépe uvést a prosadit na trhu. Přitom musí obce koordinovaně spolupracovat s mnoha "spoluhráči", např.: spol. ecoplus, hospodářskou komorou, regionální podnikatele, podnikatelské inkubátory, prodejce pozemků, realitní makléře, vlastníky nemovitostí, pronajímatele a investory. Tato úloha vyžaduje mnoho finančních prostředků, hodně času, odborně specifické know-how a to nejdůležitější - ochotu obcí z regionu spolupracovat, neboť žádná obec sama za sebe tuto úlohu nemůže a nebude moci zvládnout.