POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
02.02.2018
Typ akce: Seminář

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM), jakožto správce FMP pro Jihomoravský kraj, pořádá semináře pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko - ČR „FOND MALÝCH PROJEKTŮ“.

V úterý 13. února 2018 od 10:00 hodin se uskuteční seminář v Mikulově, ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Náměstí 1.

Další seminář se uskuteční ve čtvrtek 15. února 2018 od 10:00 hodin v Brně, v zasedací místnosti Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Královopolská 3052/139.

Předpokládané ukončení seminářů je ve 12 hodin.

Obsah seminářů je uveden v přiložených pozvánkách.

Přihlásit se můžete na adrese: lucie.karpiskova@rrajm.cz.