POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
31.10.2017
Typ akce: Seminář

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) pořádá semináře pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika „FOND MALÝCH PROJEKTŮ“.

V úterý 7. 11. 2017 od 10:00 hodin se uskuteční seminář v Brně, v zasedací místnosti Regionální rozvojové agentury JM, Královopolská 3052/139.

Další seminář se uskuteční ve středu 8. 11. 2017 od 10:00 hodin v Břeclavi, na Městském úřadě - T. G. Masaryka 42/3, místnost č. 39.

Předpokládané ukončení seminářů je ve 12 hodin.

Přihlásit se můžete na adrese: lenka.kudlova@rrajm.cz.

Obsah seminářů je uveden v přiložených pozvánkách.