POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.12.2018
Typ akce: Seminář

seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Královopolská 3052/139, 612 00 Brno

RRA JM jakožto správce FMP pro Jihomoravský kraj pořádá:
SEMINÁŘ PRO ŽADELE PROGRAMU INTERREG V-A RAKOUSKO - ČR
„FOND MALÝCH PROJEKTŮ“

seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 10:00 hodin

v zasedací místnosti Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Královopolská 3052/139, 612 00 Brno

Fond malých projektů (dále FMP) podporuje malé neinvestiční projekty přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici. Během cca dvou hodin Vás seznámíme s obecnými podmínkami FMP a provedeme Vás ve stručnosti jednotlivými fázemi projektu od předložení projektové žádosti až po ukončení projektu. Velká pozornost bude věnována především předložení projektové žádosti.

Program:
9:30 – 10:00 Registrace účastníků
 Zahájení semináře
 Představení FMP, vhodní žadatelé, podporované typy projektů a aktivit, způsobilé výdaje, výběrová řízení
 Projektový cyklus ve FMP, formuláře žádosti o dotaci, publicita
 Dotazy
12:00 Předpokládané ukončení semináře

Účast na semináři je zdarma.
Seminář je financován z projektu č. ATCZ49 FMP/KPF AT-CZ 2014-2020 a to z prostředků EFRR a státního rozpočtu.

Přihlásit se je možné do 4. 12. 2018 e-mailem na adresu: lenka.kudlova@rrajm.cz.

Více informací o FMP: http://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/