POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
26.11.2018
Typ akce: Seminář

SEMINÁŘ PRO ŽADELE PROGRAMU INTERREG V-A RAKOUSKO - ČR „FOND MALÝCH PROJEKTŮ“ seminář se uskuteční v pondělí 26. 11. 2018 od 10:00 hodin na Městském úřadě v Břeclavi, nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, místnost č. 39

RRA JM jakožto správce FMP pro Jihomoravský kraj ve spolupráci s Městem Břeclav pořádá:
SEMINÁŘ PRO ŽADELE PROGRAMU INTERREG V-A RAKOUSKO - ČR
„FOND MALÝCH PROJEKTŮ“

seminář se uskuteční v pondělí 26. 11. 2018 od 10:00 hodin

na Městském úřadě v Břeclavi, nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, místnost č. 39

Fond malých projektů (dále FMP) podporuje malé neinvestiční projekty přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici. Během cca dvou hodin Vás seznámíme s obecnými podmínkami FMP a provedeme Vás ve stručnosti jednotlivými fázemi projektu od předložení projektové žádosti až po ukončení projektu. Velká pozornost bude věnována především předložení projektové žádosti.

Program:
9:30 – 10:00 Registrace účastníků
 Zahájení semináře
 Informace o programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 Představení nového FMP, odlišnosti od FMP 2007-2013, způsobilé výdaje, výběrová řízení
 Projektový cyklus ve FMP, formuláře žádosti o dotaci, publicita
 Dotazy
12:00 Předpokládané ukončení semináře

Účast na semináři je zdarma.
Seminář je financován z projektu č. ATCZ49 FMP/KPF AT-CZ 2014-2020 a to z prostředků EFRR a státního rozpočtu.

Přihlásit se je možné do 22. 11. 2018 e-mailem na adresu: lenka.kudlova@rrajm.cz.