POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.06.2018
Typ akce: Tisková zpráva

Dne 14. května 2018 se v Břeclavi konalo 3. zasedání Regionálního monitorovacího výboru FMP Jižní Morava - Dolní Rakousko - Vysočina.

Monitorovacím výborem, bylo projednáno 11 žádostí o podporu malých projektů přeshraniční spolupráce. Podpora byla schválena pro 11 projektů.